Statut X. ročníku soutěže pro interprety do 12 let

„Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“

14. a 15. 5. 2021

na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy (GHMS)

Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku.

POŘADATELÉ:

Pražský hudební institut (PHI), www.prazskyhudebniinstitut.cz

a

Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy (GMHS), Komenského náměstí 400/9,

130 00 Praha 3, www.gmhs.cz

 

Patron soutěže:

Profesor Ivan Klánský, HAMU Praha

 

Předseda poroty:

Profesor František Malý, HAMU Praha - předseda

Členové poroty:

MgA. Martin Fišl, ZUŠ V. Kaprálové Brno; Konzervatoř Brno; Metodické centrum JAMU Brno

Renata Fričová, ZUŠ Neštěmice - Ústí nad Labem; ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem

Anna Schwarzová, ZUŠ Karviná - Mizerov

MgA. Jana Šumníková, ZUŠ „Žerotín“, Olomouc; Konzervatoř EA Olomouc

Věra Vlková, ZUŠ Most; Konzervatoř Teplice

 

Ředitelka soutěže:

MgA. Hana Dvořáková, GMHS

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Jednokolová soutěž je rozdělená do pěti věkových kategorií:

 

 • Kategorie nejmladších           narození v roce 2014 a mladší

 • I. kategorie                             narozeni v roce 2013

 • II. kategorie                            narozeni v roce 2012

 • III. kategorie                           narozeni v roce 2011

 • IV. kategorie                           narození v roce 2010

 • V. kategorie                             narození v roce 2009

Časové limity soutěžních výkonů:

 

 • Kategorie nejmladších            2 - 4 min.

 • I. kategorie                              3 - 5 min.

 • II. kategorie                             4 - 6 min.

 • III. kategorie                            5 - 7 min.

 • IV. kategorie                            6 - 8 min.

 • V. kategorie                             7 - 10 min.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Kategorie nejmladších až II. kategorie - 600,- Kč.

III. až V. kategorie - 800,- Kč.

Soutěžící uhradí účastnický poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu

do 25. 4. 2021. 

Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 340

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

 

Úhrada účastnického poplatku je podmínkou pro přijetí přihlášky do soutěže.

Poplatek je nevratný.

 

CENY:

 • Porota uděluje v každé kategorii 1. až 5. cenu. Všichni soutěžící dostanou diplom a dárky od sponzorů.

 

 • Zvláštní ceny:

- Cena pro nejmladšího účastníka

- Ceny poroty za mimořádný výkon

- Cena Nadace Bohuslava Martinů (za interpretaci skladby B. Martinů) 

- Ceny České filharmonie (vstupenky na koncert ČF).

- Titul absolutního vítěze je udělen automaticky účastníkovi, který získá 25 bodů od všech porotců. Pokud takového hodnocení žádný soutěžící nedosáhne, rozhoduje porota. S tímto oceněním je spojena věcná cena věnovaná firmou Drnek Piana.

 

 • Porota může některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit.

 

 • Koncert vítězů se bude konat 16. 5. 2021 v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Vystoupí na něm porotou vybraní soutěžící. Nahrávka koncertu bude uveřejněna na webu soutěže.

 • Tradiční masterclass profesora Ivana Klánského proběhne 21. 5. 2021 v Koncertním sále GMHS. Vystoupí na něm porotou vybraní soutěžící. Nahrávka masterclassu bude uveřejněna na webu soutěže.

 

PROPOZICE SOUTĚŽE:

 

 • Porota boduje v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší). Porotce neboduje výkon svého žáka.

 • Do soutěžního repertoáru je povinné zařadit skladbu z období baroka nebo klasicizmu.

 • Soutěžící přednese všechny soutěžní skladby zpaměti.

 • Soutěžící je povinen dodržet rámec časového limitu svého soutěžního vystoupení.

 • Soutěže se mohou účastnit i cizí státní příslušníci, doloží-li studium v ČR.

 • Soutěž je otevřená rovněž dětem s českým státním občanstvím žijícím či studujícím v zahraničí.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Tento statut je platný pro rok 2021.

MgA. Hana Dvořáková

ředitelka soutěže