Statut jubilejního X. ročníku soutěže pro mladé interprety do 12 let

 

„Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“

 

4. a 5. června 2021

 

v Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ (GHMS)

 

Uzávěrka přihlášek: 24. května 2021 !

 

Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku.

 

POŘADATELÉ:

Pražský hudební institut (PHI), www.prazskyhudebniinstitut.cz

 

a

 

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy, ZUŠ (GMHS),

Komenského náměstí 400/9,

130 00 Praha 3, www.gmhs.cz

Patron soutěže:

Profesor Ivan Klánský, HAMU Praha

 

Předseda poroty:

Profesor František Malý, HAMU Praha 

Členové poroty:

MgA. Martin Fišl, ZUŠ V. Kaprálové Brno, Konzervatoř Brno, Metodické centrum JAMU Brno

 

Renata Fričová, ZUŠ Neštěmice, ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem

 

MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D., Konzervatoř Kroměříž

 

Anna Schwarzová, ZUŠ Karviná - Mizerov

 

MgA. Jana Šumníková, ZUŠ „Žerotín“, Konzervatoř EA Olomouc

 

Věra Vlková, ZUŠ Most; Konzervatoř Teplice

 

MgA. Hana Dvořáková, GMHS Praha 

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Jednokolová soutěž je rozdělená do pěti věkových kategorií:

 

 • Kategorie nejmladších               narození v roce 2014 a mladší

 • I. kategorie                                 narození v roce 2013

 • II. kategorie                                narození v roce 2012

 • III. kategorie                               narození v roce 2011

 • IV. kategorie                               narození v roce 2010

 • V. kategorie                                narození v roce 2009

Časové limity soutěžních výkonů:

          

 • Kategorie nejmladších                2 - 4 min.                                                

 • I.   kategorie                                3 - 5 min.

 • II.  kategorie                                4 - 6 min.

 • III. kategorie                                5 - 7 min.

 • IV. kategorie                                6 - 8 min.

 • V.  kategorie                                7 - 10 min.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

Kategorie nejmladších až II. kategorie - 600,- Kč.

III. až V. kategorie - 800,- Kč.

Soutěžící uhradí účastnický poplatek převodem na účet 

Pražského hudebního institutu

do 24. 5. 2021. 

Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 340

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD (rok/měsíc/den)

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

 

Úhrada účastnického poplatku je podmínkou pro přijetí přihlášky do soutěže.

Poplatek je nevratný (s výjimkou případu zrušení soutěže) 

 

CENY:

 

Porota uděluje v každé kategorii 1. až 5. cenu. 

Všichni soutěžící dostanou diplom a dárky od sponzorů.

 

Zvláštní ceny:

 • Cena pro nejmladšího účastníka

 • Ceny poroty za mimořádný výkon

 • Cena Nadace Bohuslava Martinů 

      (za interpretaci skladby B. Martinů)  

 • Titul absolutního vítěze bude udělen automaticky účastníkovi/účastníkům s průměrným bodovým ziskem 25 bodů. Pokud takového hodnocení žádný soutěžící nedosáhne, je rozhodnutí o udělení či neudělení titulu v rukou poroty.  S tímto oceněním je spojena věcná cena věnovaná firmou Drnek Piana – klavírní stolička.

 

Porota může některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

 

Koncert vítězů a navazující masterclass prof. Ivana Klánského se budou konat na podzim 2021. Datum, čas a místo konání oznámíme s dostatečným předstihem. Nejprve proběhne formou matiné koncert vítězů, po obědě bude program pokračovat masterclassem. 

 

Nahrávky soutěžních výkonů, koncertu vítězů i masterclassu budou uveřejněny na webu soutěže.

PROPOZICE SOUTĚŽE:

 

 • Porota boduje v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší). 

 • Průměry bodového hodnocení účastníků budou zveřejněny spolu s výsledky.

 • Porotce neboduje výkon svého žáka.

 • Do soutěžního repertoáru je povinné zařadit skladbu z období baroka nebo klasicismu.

 • Soutěžící přednese všechny soutěžní skladby zpaměti.

 • Soutěžící je povinen dodržet časový limit vystoupení - jeho délka se musí pohybovat mezi spodní a horní časovou hranicí určené minutáže pro příslušnou kategorii.

 • Soutěže se mohou zúčastnit i cizí státní příslušníci, žijící či studující v ČR.

 • Soutěž je otevřená rovněž dětem s českým státním občanstvím žijícím či studujícím v zahraničí.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Tento statut je platný pro rok 2021.

MgA. Hana Dvořáková

ředitelka soutěže

 

Bc. Alžběta Kerberová

ředitelka PHI a koordinátorka hudebně vzdělávacích aktivit školy