top of page

Statut XI. ročníku soutěže pro mladé interprety do 12 let

„Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“

20. a 21. května 2023

v Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ (GHMS)

Uzávěrka přihlášek: 5. května 2023

 

Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku.

 

POŘADATELÉ:

Pražský hudební institut (PHI), www.prazskyhudebniinstitut.cz

a

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy, ZUŠ (GMHS), 

Komenského náměstí 400/9,

130 00 Praha 3, www.gmhs.cz

 

Patron soutěže:

Profesor Ivan Klánský, HAMU Praha

 

Předseda poroty:

Profesor František Malý, HAMU Praha 

 

​Členové poroty:

​MgA. Martin Fišl, ZUŠ V. Kaprálové Brno, Konzervatoř Brno, Metodické centrum JAMU Brno

Renata Fričová, ZUŠ Neštěmice, ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem

MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D., Konzervatoř Kroměříž

Anna Schwarzová, ZUŠ Karviná - Mizerov

MgA. Jana Šumníková, ZUŠ „Žerotín“, Konzervatoř EA Olomouc

MgA. Hana Dvořáková, GMHS Praha 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Jednokolová soutěž je rozdělená do šesti věkových kategorií:

 • Kategorie nejmladších              narození v roce 2016 a mladší

 • I. kategorie                                 narození v roce 2015

 • II. kategorie                                narození v roce 2014

 • III. kategorie                               narození v roce 2013

 • IV. kategorie                               narození v roce 2012

 • V. kategorie                                narození v roce 2011

 

Časové limity soutěžních výkonů:

 • Kategorie nejmladších               2 - 4 min.                               

 • I.   kategorie                                3 - 5 min.

 • II.  kategorie                                4 - 6 min.

 • III. kategorie                                5 - 7 min.

 • IV. kategorie                                6 - 8 min.

 • V.  kategorie                                7 - 9 min.

 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

Kategorie nejmladších až II. kategorie - 600,- Kč.

III. až V. kategorie - 800,- Kč.

​Soutěžící uhradí účastnický poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu

                                                         do 5. května 2023.

 

Pokud potřebujete daňový doklad (fakturu) k uhrazení soutěžního poplatku, rádi Vám ho vystavíme. Soutěžní poplatek uhraďte až po obdržení faktury - daňového dokladu.

 

(Úhrada účastnického poplatku je podmínkou pro přijetí přihlášky do soutěže.)

Bankovní údaje:

​Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 340

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD (rok/měsíc/den)

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

Poplatek je nevratný (s výjimkou případu zrušení soutěže).

CENY:

Každý soutěžící dostane diplom a dárky od sponzorů.

 

Porota udělí v každé kategorii 1. až 5. cenu. Může některé z cen neudělit, případně ceny rozdělit.

 

Titul laureáta soutěže v každé kategorii získá nositel 1. ceny s nejvyšším ziskem bodů. Oceněni budou rovněž pedagogové laureátů.

 

Absolutním vítězem se stane účastník s nejvyšším bodovým ziskem v soutěži. V případě bodové rovnosti více soutěžících rozhodne porota. S tímto oceněním je spojena věcná cena věnovaná firmou Drnek Piana – nastavitelná klavírní stolička. Pedagog absolutního vítěze získá diplom a věcný dar. Cena bude předána na Koncertě vítězů 11. listopadu 2023.

 

Všichni nositelé 1. cen získají právo vystoupit na Koncertě vítězů a navazujícím masterclassu prof. Ivana Klánského 11. listopadu 2023.

 

Koncert vítězů bude vysílán přímým přenosem a záznam  zveřejníme na webu soutěže.     

 

Porota doporučí tři účastníky k zařazení do programu Galakoncertu klavírního oddělení GMHS v Sále Martinů (únor 2024).

 

 

Zvláštní ceny:

 

 • Cena poroty za mimořádný umělecký výkon

 • Cena Nadace Bohuslava Martinů za vynikající interpretaci autorovy skladby 

 

Ředitel GMHS, MgA. F. Magram udělí cenu nejúspěšnějšímu účastníkovi – žáku GMHS. S cenou je spojen diplom, věcný dar a nabídka vystoupení na některém z reprezentativních koncertů školy. Oceněn bude rovněž žákův pedagog. Cena bude předána na Koncertě vítězů.

 

​PROPOZICE SOUTĚŽE:

 • Porota boduje v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší). 

 • Průměry bodového hodnocení účastníků budou zveřejněny spolu s výsledky.

 • Porotce neboduje výkon svého žáka.

 • Repertoár je volný,  skladby musí používat pouze klasické klavírní techniky (v případě nejasností kontaktujte ředitelku soutěže).

 • Doporučujeme zařadit alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu.

 • Soutěžící přednese svůj program zpaměti.

 • Soutěžící je povinen dodržet časový limit vystoupení - jeho délka se musí pohybovat mezi spodní a horní časovou hranicí určené minutáže pro příslušnou kategorii.

 • Soutěže se mohou zúčastnit i cizí státní příslušníci, žijící či studující v ČR.

 • Soutěž je otevřená rovněž dětem s českým státním občanstvím žijícím či studujícím v zahraničí.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Tento statut je platný pro rok 2023.

 

MgA. Hana Dvořáková

ředitelka soutěže

 

Bc. Alžběta Kerberová

ředitelka PHI

bottom of page