top of page

Statut 13. ročníku soutěže pro mladé interprety do 12 let

 

„Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“

 

25. a 26. května 2024

 

v Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ (GMHS)

Otevření přihlášek: 1. března 2024

 

Uzávěrka přihlášek: 13. května 2024 ve 23:59

 

 

Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku.

 

POŘADATELÉ:

Pražský hudební institut (PHI), www.prazskyhudebniinstitut.cz

a

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy, ZUŠ (GMHS), 

Komenského náměstí 400/9,

130 00 Praha 3, www.gmhs.cz

 

Patron soutěže:

Profesor Ivan Klánský, HAMU Praha

 

Předseda poroty:

Profesor František Malý, HAMU Praha 

 

​Členové poroty:

​MgA. Martin Fišl, ZUŠ V. Kaprálové Brno, Konzervatoř Brno, Metodické centrum JAMU Brno

Renata Fričová, ZUŠ Neštěmice, ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem

Mgr. Viktorija Hanžlíková Kraf, ZUŠ J. Zacha, Čelákovice

MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D., Konzervatoř Kroměříž

MgA. Jana Šumníková, ZUŠ „Žerotín“, Konzervatoř EA Olomouc

MgA. Hana Dvořáková, GMHS Praha 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Jednokolová soutěž je rozdělená do šesti věkových kategorií:

·    kategorie nejmladších                narození v roce 2017 a mladší

·    I. kategorie                                 narození v roce 2016

·    II. kategorie                                narození v roce 2015

·    III. kategorie                               narození v roce 2014

·    IV. kategorie                               narození v roce 2013

·    V. kategorie                                narození v roce 2012

Časové limity soutěžních výkonů:

·    kategorie nejmladších                 2 - 4 min.                             

·    I.   kategorie                                3 - 5 min.

·    II.  kategorie                                4 - 6 min.

·    III. kategorie                                5 - 8 min.

·    IV. kategorie                                6 - 9 min.

·    V.  kategorie                                7 - 10 min.

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

Kategorie nejmladších až II. kategorie - 700,- Kč.

III. až V. kategorie - 900,- Kč.

​Soutěžící uhradí účastnický poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu

                                                         do 13. května 2024.

 

Pokud potřebujete daňový doklad (fakturu) k uhrazení soutěžního poplatku, rádi Vám ho vystavíme.

Napište na adresu alzbeta.kerberova@prazskyhudebniinstitut.cz

Soutěžní poplatek uhraďte, prosím, až po obdržení faktury - daňového dokladu!

 

Bankovní údaje:

​Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 340

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD (rok/měsíc/den)

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

 

Poplatek je nevratný (s výjimkou případu zrušení soutěže).

 

PROPOZICE SOUTĚŽE:

·    Přihlášky budou otevřeny 1. března 2024 prostřednictvím formuláře na tomto webu.

·    Soutěžící budou vystupovat v abecedním pořadí.

·    Porota boduje v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší). 

·    Průměry bodového hodnocení účastníků budou zveřejněny spolu s výsledky.

·    Porotce neboduje výkon svého žáka.

·    Doporučujeme zařadit alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu. 

·    Zvolené skladby nesmí používat jiné než klasické techniky hry na nástroj (v případě nejasností kontaktujte ředitelku soutěže).

·    Soutěžící přednese svůj program zpaměti.

·    Soutěžící je povinen dodržet časový limit vystoupení - jeho délka se musí pohybovat mezi spodní a horní časovou hranicí určené minutáže pro příslušnou kategorii.

·    Soutěže se mohou zúčastnit i cizí státní příslušníci, žijící či studující v ČR.

·    Soutěž je otevřená rovněž dětem s českým státním občanstvím žijícím či studujícím v zahraničí.

·    Změny repertoáru oznámené do uzávěrky soutěže budou ještě zaneseny do tištěné brožury. Pozdější změny (písemně) lze předat při registraci v den soutěže a budou oznámeny před zahájením soutěžního výkonu.

·    Harmonogram akustických zkoušek a soutěže bude zveřejněn na tomto webu nejpozději 19. 5. 2024.

 

 

CENY:

Každý soutěžící dostane diplom a dárky od sponzorů.

 

Porota udělí v každé kategorii 1. až 5. cenu. Může některé z cen neudělit, případně ceny rozdělit.

 

Titul laureáta soutěže v každé kategorii získá soutěžící s nejvyšším bodovým ziskem. Oceněni budou rovněž pedagogové laureátů.

 

Absolutním vítězem se stane účastník s nejvyšším bodovým ziskem v soutěži. V případě bodové rovnosti více soutěžících rozhodne porota. S tímto oceněním je spojena věcná cena věnovaná firmou Drnek Piana – nastavitelná klavírní stolička. Pedagog absolutního vítěze získá diplom a dárek. Cena bude předána na Koncertě vítězů (listopad 2024).

 

Všichni nositelé 1. ceny získají právo vystoupit na Koncertě vítězů a navazujícím masterclassu prof. Ivana Klánského (listopad 2024).

Koncert bude vysílán přímým přenosem a jeho záznam zveřejníme na webu soutěže.     

 

Porota doporučí tři účastníky k zařazení do programu Galakoncertu klavírního oddělení GMHS (duben 2025).

 

 

Porota může rovněž udělit zvláštní ceny:

 

·    Cenu za mimořádný umělecký výkon

·    Cenu za mimořádné provedení skladby

·    Cenu Nadace Bohuslava Martinů za vynikající interpretaci autorovy skladby 

 

Ředitel GMHS, MgA. F. Magram udělí cenu nejúspěšnějšímu účastníkovi – žáku GMHS. S cenou je spojen diplom, věcný dar a nabídka vystoupení na některém z reprezentativních koncertů školy. Oceněn bude rovněž žákův pedagog. 

Cena bude předána na Koncertě vítězů.

 

​(Další ceny budou oznámeny při zahájení soutěže.)

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Tento statut je platný pro rok 2024.

 

MgA. Hana Dvořáková

ředitelka soutěže

 a

Bc. Alžběta Kerberová

ředitelka PHI

bottom of page