STATUT soutěže „Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“

celostátní soutěž v oboru hra na klavír pro interprety do 11 let

                                                                                  pdf verze statutu soutěže  

Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku.

 

IX. ročník, 13. - 14. listopadu 2020 - I. ročník v celostátním formátu

 

POŘADATELÉ: 

Pražský hudební institut (PHI), www.prazskyhudebniinstitut.cz 

a

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy (GMHS), Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3, www.gmhs.cz

 

 

PATRON SOUTĚŽE:

 

Profesor Ivan Klánský, HAMU Praha.

 

POROTA:

 

Profesor František Malý, HAMU Praha - předseda

MgA. Martin Fišl, ZUŠ V. Kaprálové, Brno; Konzervatoř Brno; Metodické centrum JAMU Brno

Renata Fričová, ZUŠ Neštěmice - Ústí nad Labem; ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem

MgA. Martina Schulmeisterová, Konzervatoř P. J. Vejvanovského, Kroměříž

Anna Schwarzová, ZUŠ Karviná - Mizerov

MgA. Jana Šumníková, ZUŠ „Žerotín“, Olomouc; Konzervatoř Evangelické akademie, Olomouc

Věra Vlková, ZUŠ Most; Konzervatoř Teplice

UMĚLECKÁ ŘEDITELKA:

MgA. Hana Dvořáková, GMHS  

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

 

Jednokolová soutěž je rozdělená do pěti věkových kategorií:

 

 • Kategorie nejmladších – narození v roce 2013 a mladší

 • I. kategorie     narození v roce 2012

 • II. kategorie    narození v roce 2011

 • III. kategorie   narození v roce 2010

 • IV. kategorie   narození v roce 2009

 

Časové limity soutěžních výkonů:

 

 • Kategorie nejmladších     2 - 4 min.

 • I. kategorie                       3 - 5 min.

 • II. kategorie                      4 - 6 min.

 • III. kategorie                     5 - 7 min.

 • IV. kategorie                     6 - 8 min.

 

SOUTĚŽ se koná ve dnech 13. a 14. listopadu 2020 v Koncertním sále GHMS, Komenského náměstí 9/400, Praha 3. 

Soutěžící hrají na koncertní křídlo Steinway & Sons.

Soutěžící jsou řazeni v každé z kategorií podle abecedy. Na nejbližším večírku klavírního oddělení po uzávěrce přihlášek bude vylosováno písmeno, od kterého bude každá kategorie začínat.

Harmonogram soutěže spolu s časem akustických zkoušek zveřejníme na našich webových stránkách nejpozději týden před začátkem soutěže.

 

Soutěžní vystoupení všech kategorií jsou volně přístupná veřejnosti.

 

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky lze posílat od 1. března 2020, a to výhradně elektronickou cestou - vyplněním formuláře, který bude k tomuto datu k dispozici na webových stránkách soutěže (www.mladipianiste.cz).

Účastnický poplatek 600,-Kč a jeho zaplacení je podmínkou pro přijetí přihlášky.

Zápisné je nevratné. V případě zrušení letošního ročníku soutěže všem přihlášeným kandidátům zápisné vrátíme.

Soutěžící uhradí soutěžní poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu.

Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 340

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

 

Uzávěrka přihlášek: 19. října 2020

 

V případě naplnění kapacity dvoudenní soutěže ukončí pořadatel příjem přihlášek dříve.

 

Pořadatel nezajišťuje soutěžícím ani jejich doprovodu ubytování.

 

CENY:

 • Všichni soutěžící dostanou diplom a dárky od sponzorů.

 • Porota uděluje v každé kategorii 1. až 5. cenu. Porota může některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

 • Titul absolutního vítěze získá soutěžící s nejvyšším bodovým hodnocením. V případě rovnosti bodů více soutěžících hlasuje porota, v případě rovnosti jejích hlasů rozhoduje předseda poroty. S tímto oceněním je spojena věcná cena věnovaná firmou Drnek Piana.

 

 • Zvláštní ceny:

           - Cena pro nejmladšího účastníka 

           - Ceny poroty za mimořádný výkon 

           - Ceny Nadace Bohuslava Martinů (za interpretaci skladby B. Martinů)  

           - Ceny České filharmonie (vstupenky na koncert ČF).

           - Ceny Nadace Život umělce

 • Porota může některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

 • Nejlepší účastníci soutěže budou pozváni k vystoupení  na koncertě vítězů, který se koná        15. listopadu 2020 v 10:30 hodin v Koncertním sále Pražské Konzervatoře.

 • Porota rozhodne o zařazení nejlepších výkonů do programu masterclassu vedeného profesorem Ivanem Klánským, který se uskuteční 20. listopadu 2020 dopoledne v koncertním sále GMHS.

 

PROPOZICE SOUTĚŽE:

 

 • Porota boduje v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší). Porotce neboduje výkon svého žáka.

 • Výběr soutěžního repertoáru je volný, s doporučením zařadit skladbu z období baroka nebo klasicizmu.

 • Změny v soutěžním repertoáru nahlášené písemně do 1. listopadu 2020 mohou být ještě zaneseny do tištěné programové brožury soutěže. Případnou pozdější změnu programu je třeba oznámit při registraci v den soutěže.

 • K registraci je soutěžící povinen se dostavit v dostatečném předstihu před svojí akustickou zkouškou v Koncertním sále GMHS.

 • Soutěžící musí přednést všechny soutěžní skladby zpaměti.

 • Soutěžící je povinen dodržet rámec časového limitu svého soutěžního vystoupení.

 • V případě výrazného nedodržení spodní hranice časového limitu může porota výkon vyřadit z bodového hodnocení. V případě výrazného překročení časového limitu může porota výkon zastavit, tato skutečnost však nemá vliv na hodnocení výkonu.

 • Soutěže se mohou účastnit i cizí státní příslušníci, doloží-li studium v ČR.

 • Soutěž je otevřená rovněž dětem s českým státním občanstvím žijícím či studujícím v zahraničí.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

 

Tento statut je platný pro rok 2020.

 

MgA. Hana Dvořáková

ředitelka soutěže

Naši partneři: