Statut XI. ročníku soutěže pro mladé interprety do 12 let

 

„Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons“

 

14. a 15. května 2022

v Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ (GHMS)

Uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2022

 

Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky moderní 4dílné Klavírní školy pro začátečníky a Klavírní školičky pro děti předškolního věku.

 

POŘADATELÉ:

Pražský hudební institut (PHI), www.prazskyhudebniinstitut.cz

a

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy, ZUŠ (GMHS), 

Komenského náměstí 400/9,

130 00 Praha 3, www.gmhs.cz

 

Patron soutěže:

Profesor Ivan Klánský, HAMU Praha

 

Předseda poroty:

Profesor František Malý, HAMU Praha 

Členové poroty:

​MgA. Martin Fišl, ZUŠ V. Kaprálové Brno, Konzervatoř Brno, Metodické centrum JAMU Brno

Renata Fričová, ZUŠ Neštěmice, ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem

MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D., Konzervatoř Kroměříž

Anna Schwarzová, ZUŠ Karviná - Mizerov

MgA. Jana Šumníková, ZUŠ „Žerotín“, Konzervatoř EA Olomouc

MgA. Hana Dvořáková, GMHS Praha 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Jednokolová soutěž je rozdělená do šesti věkových kategorií:

 • Kategorie nejmladších               narození v roce 2015 a mladší

 • I. kategorie                                 narození v roce 2014

 • II. kategorie                                narození v roce 2013

 • III. kategorie                               narození v roce 2012

 • IV. kategorie                               narození v roce 2011

 • V. kategorie                                narození v roce 2010

Časové limity soutěžních výkonů:

 • Kategorie nejmladších                2 - 4 min.                                                 

 • I.   kategorie                                3 - 5 min.

 • II.  kategorie                                4 - 6 min.

 • III. kategorie                                5 - 7 min.

 • IV. kategorie                                6 - 8 min.

 • V.  kategorie                                7 - 9 min.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

Kategorie nejmladších až II. kategorie - 600,- Kč.

III. až V. kategorie - 800,- Kč.

​Soutěžící uhradí účastnický poplatek převodem na účet Pražského hudebního institutu

                                                         do 30. 4. 2022. 

(Úhrada účastnického poplatku je podmínkou pro přijetí přihlášky do soutěže.)

 

Bankovní údaje:

​Číslo účtu: 284359786/0300

Variabilní symbol: 340

Specifický symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru RRRRMMDD (rok/měsíc/den)

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno soutěžícího.

Poplatek je nevratný (s výjimkou případu zrušení soutěže).

CENY:

Porota uděluje v každé kategorii 1. až 5. cenu, může některé z cen neudělit, případně ceny sloučit nebo rozdělit.

Každý soutěžící dostane diplom a dárky od sponzorů.

Porota může udělit zvláštní cenu/ceny:

Cenu poroty za mimořádný výkon

Cenu Nadace Bohuslava Martinů (za interpretaci skladby B. Martinů)  

Titul absolutního vítěze bude udělen automaticky účastníkovi/účastníkům s průměrným bodovým ziskem 25 bodů. Pokud tohoto hodnocení nedosáhne žádný soutěžící, rozhodne o udělení či neudělení titulu porota.  S tímto oceněním je spojena věcná cena věnovaná firmou Drnek Piana – nastavitelná klavírní stolička.

Koncert vítězů a navazující masterclass prof. Ivana Klánského se budou konat na podzim 2022. Datum, čas a místo konání oznámíme s dostatečným předstihem. 

Nahrávky soutěžních výkonů a koncertu vítězů budou uveřejněny na webu soutěže.

 

PROPOZICE SOUTĚŽE:

 • Porota boduje v celých číslech od 1 (nejnižší) do 25 (nejvyšší). 

 • Průměry bodového hodnocení účastníků budou zveřejněny spolu s výsledky.

 • Porotce neboduje výkon svého žáka.

 • Repertoár je volný, zvolené skladby však musí používat pouze klasické klavírní techniky (v případě nejasností kontaktujte ředitelku soutěže). 

 • Doporučujeme zařadit alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu.

 • Soutěžící přednese svůj program zpaměti.

 • Soutěžící je povinen dodržet časový limit vystoupení - jeho délka se musí pohybovat mezi spodní a horní časovou hranicí určené minutáže pro příslušnou kategorii.

 • Soutěže se mohou zúčastnit i cizí státní příslušníci.  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Tento statut je platný pro rok 2022.

 

MgA. Hana Dvořáková

ředitelka soutěže

 

Bc. Alžběta Kerberová

ředitelka PHI